Obowi?zkowa kontrola stanu technicznego budynkw

Informujemy, ?e zgodnie z Ustaw? Prawo Budowlane (art. 62 ust.1, Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z dnia 7 lipca 1994r. obiekty budowlane powinny by? w czasie ich u?ytkowania poddawane przez w?a?ciciela lub zarz?dc? kontroli:

okresowej, co najmniej raz w roku,

okresowej, co najmniej raz na 5 lat,

okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynkw o powierzchni zabudowy przekraczaj?cej 2.000m2 oraz innych obiektw budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj?cej 1.000m2.