Obowiązkowa kontrola stanu technicznego budynków

 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (art. 62 ust.1, Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z dnia 7 lipca 1994r. obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

okresowej, co najmniej raz w roku,

okresowej, co najmniej raz na 5 lat,

okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2.