Firma "WIS-BUD" oferuje:
profesjonalne wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w zakresie określonym w art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego
nadzory robót budowlanych
sprawdzenie kosztorysów ofertowych i powykonawczych
wykonanie i weryfikacja obmiarów robót
wykonywanie opinii technicznych
zarządzanie nieruchomościami