Firma "WIS-BUD" oferuje:
profesjonalne wykonanie rocznych i pi?cioletnich przegl?dw stanu sprawno?ci technicznej obiektw budowlanych w zakresie okre?lonym w art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego
nadzory robt budowlanych
sprawdzenie kosztorysw ofertowych i powykonawczych
wykonanie i weryfikacja obmiarw robt
wykonywanie opinii technicznych
zarz?dzanie nieruchomo?ciami